Máy Chủ : Online | Channel 1 : Online Thành Viên
T.Đ.Nhập:
Top Bang Hội
themhanh
ahihi
Lvl F
Tax (5%)
Members 56
Trading Hole
Top 10 Cao Thủ
Hạng 1
-`ChoCoPie
S G
Cấp: 157
% Câp Max: 225635806

Giết: 5

Chết:

Hạng 2
_Trang_BaBy_
M P
Cấp: 157
% Câp Max: 188649033

Giết: 17

Chết:

Hạng 3
__A__
S G
Cấp: 157
% Câp Max: 169426555

Giết: 118

Chết:

Hạng 4
Minh___Minh
P H X
Cấp: 157
% Câp Max: 138937084

Giết: 0

Chết:

Hạng 5
-=The_Shy=-
P H X
Cấp: 157
% Câp Max: 130947853

Giết: 12

Chết:

Hạng 6
phongthan
S G
Cấp: 157
% Câp Max: 129076387

Giết: 0

Chết:

Hạng 7
Chickenhen
M P
Cấp: 157
% Câp Max: 123430211

Giết: 18

Chết:

Hạng 8
jokito
M P
Cấp: 157
% Câp Max: 109526363

Giết: 6

Chết:

Hạng 9
_=VPK=_
P H X
Cấp: 157
% Câp Max: 107553865

Giết: 19

Chết:

Hạng 10
-`TF-Royal
S G
Cấp: 157
% Câp Max: 100447612

Giết: 0

Chết:

Tin Tức Từ Ran-Viet.Com
* Người Đăng: Admin
* Người Đăng: Admin
Trang 1 - 5 « Trở Lại | Tới »
Chào mừng bạn đến với hệ thống Ran Online Việt Nam