Server : Online | Channel 1 : Online |
T.Đ.Nhập:
Top Bang Hội
themhanh
ahihi
Lvl F
Tax (50%)
Members 73
Trading Hole
Top 10 Cao Thủ
Hạng 1
_Spartacus_
P H X
Cấp: 167
% Câp Max: 483357778

Giết: 5

Chết:

Hạng 2
0jod0
P H X
Cấp: 167
% Câp Max: 292378903

Giết: 289

Chết:

Hạng 3
hihj
M P
Cấp: 167
% Câp Max: 223296077

Giết: 167

Chết:

Hạng 4
XSMB
P H X
Cấp: 167
% Câp Max: 223038887

Giết: 1

Chết:

Hạng 5
GauGau
M P
Cấp: 167
% Câp Max: 223026077

Giết: 663

Chết:

Hạng 6
Rizu
M P
Cấp: 167
% Câp Max: 223026077

Giết: 271

Chết:

Hạng 7
Rizu
M P
Cấp: 167
% Câp Max: 223026077

Giết: 4

Chết:

Hạng 8
Zin-Zin
M P
Cấp: 167
% Câp Max: 223026077

Giết: 712

Chết:

Hạng 9
HELPME
P H X
Cấp: 167
% Câp Max: 223026077

Giết: 260

Chết:

Hạng 10
ABuLiA
P H X
Cấp: 167
% Câp Max: 223026077

Giết: 232

Chết:

Thông tin áp dụng khuyến mại ran-viet.com

Thông tin áp dụng khuyến mại ran-viet.com

1 Chuyển khoản tăng từ 30% đến 100% giá trị nạp

100k + 30% = 1300 point

200k + 40% = 2800 point

300k + 50% = 4500 point

400k + 60% = 6400 point

500k + 100% = 10000 point

Khi máy chủ có khuyến mại 50% thì chuyển khoản cũng tăng thêm 50% ,chỉ tối đa là 100%

100k + 30%+50% = 1800 point

200k + 40%+50% = 3800 point

300k + 50%+50% = 6000 point

400k + 60%+40% = 8000 point

500k + 100% = 10000 point

Tài khoản ngân hàng chuyển khoản:

Vietcombanh : 0081001136085 Nguyễn Gia Lộc (Chi nhánh vũng tàu)

Bidv : 76010000815356 Nguyễn Gia Lộc  (Chi nhánh vũng tàu)

Ran-viet.com thông báo

Hướng Dẫn Chơi Game
Posted Mar 22 2018 12:52PM Autor: Admin
Posted Mar 21 2018 12:18PM Autor: Admin
Posted Mar 18 2018 8:09PM Autor: Admin
Trang 1 - 1 « Trở Lại | Tới»
Chào mừng bạn đến với hệ thống Ran Online Việt Nam