Server : Online | Channel 1 : Online |
T.Đ.Nhập:
Top Bang Hội
themhanh
ahihi
Lvl F
Tax (50%)
Members 73
Trading Hole
Top 10 Cao Thủ
Hạng 1
_Spartacus_
P H X
Cấp: 167
% Câp Max: 483357778

Giết: 5

Chết:

Hạng 2
0jod0
P H X
Cấp: 167
% Câp Max: 292378903

Giết: 289

Chết:

Hạng 3
hihj
M P
Cấp: 167
% Câp Max: 223296077

Giết: 167

Chết:

Hạng 4
XSMB
P H X
Cấp: 167
% Câp Max: 223038887

Giết: 1

Chết:

Hạng 5
GauGau
M P
Cấp: 167
% Câp Max: 223026077

Giết: 663

Chết:

Hạng 6
Rizu
M P
Cấp: 167
% Câp Max: 223026077

Giết: 271

Chết:

Hạng 7
Rizu
M P
Cấp: 167
% Câp Max: 223026077

Giết: 4

Chết:

Hạng 8
Zin-Zin
M P
Cấp: 167
% Câp Max: 223026077

Giết: 712

Chết:

Hạng 9
HELPME
P H X
Cấp: 167
% Câp Max: 223026077

Giết: 260

Chết:

Hạng 10
ABuLiA
P H X
Cấp: 167
% Câp Max: 223026077

Giết: 232

Chết:

Hướng dẫn tham gia sự kiện SuperiorWar

Hướng dẫn tham gia sự kiện SuperiorWar

+Thời gian sự kiện : 
1) 13h đến 13h30
2) 17h đến 17h 30
3) 23h đến 23h 30
+Vị trí tham gia : (Đến giờ báo danh các bạn di chuyển về chợ tọa độ 32/23 có cổng vào map)
+ Cách thức tham gia tập trung nhóm càng nhiều càng tốt để tấn công phá hủy trụ SuperiorWar (Mỗi 5 phút ra một trụ ai đam nhiều nhất sẽ có thứ tự xếp hạng cao nhận thưởng sau khi kết thúc,ngoài ra cứ trụ bị phá sẽ có vật phẩm rớt tương xứng như giết chúa tể hắc ám ở tầng hầm B3 nhưng tỉ lệ thấp hơn)
+ Ngoài phần thưởng khi hạ trụ ra thì top cao thủ sẽ được tặng một hộp quà ,sử dụng sẽ nhận được Nguyên Liệu Tinh Khiết dùng chế tạo vòng cổ ở cửa hàng chế tạo

Hướng Dẫn Chơi Game
Posted Mar 22 2018 12:52PM Autor: Admin
Posted Mar 21 2018 12:18PM Autor: Admin
Posted Mar 18 2018 8:09PM Autor: Admin
Trang 1 - 1 « Trở Lại | Tới»
Chào mừng bạn đến với hệ thống Ran Online Việt Nam