Server : Online | Channel 1 : Online |
T.Đ.Nhập:
Top Bang Hội
themhanh
ahihi
Lvl F
Tax (50%)
Members 73
Trading Hole
Top Cao Thủ
Kiếm nữ
Hạng 1
Cấp:167
%:223026077
===-BONG-===
Class: Kiếm nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: Không
Hạng 2
Cấp:167
%:223026077
__-LongGa-__
Class: Kiếm nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: Không
Hạng 3
Cấp:167
%:223026077
BUFF-TAP-SU
Class: Kiếm nữ
Trường: Hắc Long
Bang: Không
Hạng 4
Cấp:167
%:223026077
GauGau
Class: Kiếm nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: CuToi
Hạng 5
Cấp:167
%:223026077
Rizu
Class: Kiếm nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: CuToi
Hạng 6
Cấp:167
%:223026077
Chickenhen
Class: Kiếm nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: CuToi
Hạng 7
Cấp:167
%:223026077
`_SayOhYear_
Class: Kiếm nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: CuToi
Hạng 8
Cấp:167
%:223026077
angel
Class: Kiếm nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: CuToi
Hạng 9
Cấp:167
%:223026077
BietDoiSanBoss
Class: Kiếm nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: CuToi
Hạng 10
Cấp:167
%:223026077
-`FCB-CauKieu-`
Class: Kiếm nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: CuToi
Hạng 11
Cấp:167
%:222462076
`_-l-_Violet_-l-
Class: Kiếm nữ
Trường: Phượng Hoàng
Bang: themhanh
Hạng 12
Cấp:167
%:220797646
QuynhTrang
Class: Kiếm nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: themhanh
Hạng 13
Cấp:167
%:219749162
GameZone
Class: Kiếm nữ
Trường: Phượng Hoàng
Bang: themhanh
Hạng 14
Cấp:167
%:218565555
-`FCB-CauKieu-
Class: Kiếm nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: CuToi
Hạng 15
Cấp:167
%:216335294
Hello
Class: Kiếm nữ
Trường: Phượng Hoàng
Bang: themhanh
Hạng 16
Cấp:167
%:209390534
Mau-Ngi-Thien-Ha
Class: Kiếm nữ
Trường: Phượng Hoàng
Bang: themhanh
Hạng 17
Cấp:167
%:190251651
-kiem-Sau
Class: Kiếm nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: CuToi
Hạng 18
Cấp:167
%:87915155
_RIVEN_
Class: Kiếm nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: CuToi
Hạng 19
Cấp:167
%:55747906
-_Ku`N_-
Class: Kiếm nữ
Trường: Phượng Hoàng
Bang: themhanh
Hạng 20
Cấp:167
%:50291966
-=Lady=-
Class: Kiếm nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: themhanh
Hạng 21
Cấp:165
%:116678682
__ban_hang__
Class: Kiếm nữ
Trường: Phượng Hoàng
Bang: themhanh
Hạng 22
Cấp:161
%:68499827
-`BuocQuaXacTao
Class: Kiếm nữ
Trường: Hắc Long
Bang: 500AnhEmHL
Hạng 23
Cấp:158
%:13299150
KIeu-Nu
Class: Kiếm nữ
Trường: Hắc Long
Bang: 500AnhEmHL
Hạng 24
Cấp:158
%:5433660
-_Vy-Vy_-
Class: Kiếm nữ
Trường: Phượng Hoàng
Bang: 500AnhEmHL
Hạng 25
Cấp:158
%:270000
nhanvienYte
Class: Kiếm nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: 500AnhEmHL
Hạng 26
Cấp:157
%:344105403
-`Vip-`
Class: Kiếm nữ
Trường: Phượng Hoàng
Bang: 500AnhEmHL
Hạng 27
Cấp:157
%:225635806
-`ChoCoPie
Class: Kiếm nữ
Trường: Hắc Long
Bang: 500AnhEmHL
Hạng 28
Cấp:157
%:188649033
_Trang_BaBy_
Class: Kiếm nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: Thue5Perce
Hạng 29
Cấp:157
%:139163464
Linh_Linh
Class: Kiếm nữ
Trường: Phượng Hoàng
Bang: Thue5Perce
Hạng 30
Cấp:157
%:138937084
Minh___Minh
Class: Kiếm nữ
Trường: Phượng Hoàng
Bang: Thue5Perce
Chào mừng bạn đến với hệ thống Ran Online Việt Nam