Server : Online | Channel 1 : Online |
T.Đ.Nhập:
Top Bang Hội
themhanh
ahihi
Lvl F
Tax (50%)
Members 73
Trading Hole
Top Cao Thủ
Cung nam
Hạng 1
Cấp:167
%:223026077
CUNG-THU
Class: Cung nam
Trường: Huyền Bí
Bang: CuToi
Hạng 2
Cấp:167
%:223026077
DaiSuCa-HacLong
Class: Cung nam
Trường: Huyền Bí
Bang: CuToi
Hạng 3
Cấp:167
%:223026077
kenZaLo
Class: Cung nam
Trường: Huyền Bí
Bang: CuToi
Hạng 4
Cấp:167
%:221074500
Elensportpluss
Class: Cung nam
Trường: Phượng Hoàng
Bang: themhanh
Hạng 5
Cấp:167
%:220873423
gamecau
Class: Cung nam
Trường: Huyền Bí
Bang: CuToi
Hạng 6
Cấp:167
%:220795816
-CungGa-
Class: Cung nam
Trường: Huyền Bí
Bang: CuToi
Hạng 7
Cấp:167
%:219903712
Death
Class: Cung nam
Trường: Huyền Bí
Bang: CuToi
Hạng 8
Cấp:167
%:218565555
_-=Cr7=-_
Class: Cung nam
Trường: Phượng Hoàng
Bang: themhanh
Hạng 9
Cấp:167
%:216590854
_=_Cung_Thu_=_
Class: Cung nam
Trường: Huyền Bí
Bang: CuToi
Hạng 10
Cấp:167
%:175307565
DaiKaChit
Class: Cung nam
Trường: Phượng Hoàng
Bang: themhanh
Hạng 11
Cấp:167
%:159696822
_Dap_Mo_PH_Remix
Class: Cung nam
Trường: Huyền Bí
Bang: CuToi
Hạng 12
Cấp:167
%:152117818
___-=Ky-Uc=-___
Class: Cung nam
Trường: Phượng Hoàng
Bang: themhanh
Hạng 13
Cấp:167
%:13068545
Levis
Class: Cung nam
Trường: Huyền Bí
Bang: CuToi
Hạng 14
Cấp:157
%:100447612
-`TF-Royal
Class: Cung nam
Trường: Hắc Long
Bang: CuToi
Hạng 15
Cấp:157
%:95330101
BROTHERHOOD
Class: Cung nam
Trường: Phượng Hoàng
Bang: CuToi
Hạng 16
Cấp:157
%:95330101
BROTHERHOOD
Class: Cung nam
Trường: Phượng Hoàng
Bang: CuToi
Hạng 17
Cấp:157
%:95330101
Hoang_Nhan
Class: Cung nam
Trường: Hắc Long
Bang: CuToi
Hạng 18
Cấp:157
%:95330101
RjnRyo
Class: Cung nam
Trường: Huyền Bí
Bang: CuToi
Hạng 19
Cấp:157
%:95330101
Phi-LonG
Class: Cung nam
Trường: Huyền Bí
Bang: CuToi
Hạng 20
Cấp:157
%:95330101
Kill-TheKing
Class: Cung nam
Trường: Huyền Bí
Bang: CuToi
Hạng 21
Cấp:157
%:95330101
HoriKo
Class: Cung nam
Trường: Huyền Bí
Bang: CuToi
Hạng 22
Cấp:157
%:93780852
Viet_Kute
Class: Cung nam
Trường: Hắc Long
Bang: 500AnhEmHL
Hạng 23
Cấp:157
%:92913580
Ku-SUN
Class: Cung nam
Trường: Huyền Bí
Bang: 500AnhEmHL
Hạng 24
Cấp:157
%:85358817
`-=-_ShaDow_-=-`
Class: Cung nam
Trường: Phượng Hoàng
Bang: 500AnhEmHL
Hạng 25
Cấp:157
%:72921175
quyenNu
Class: Cung nam
Trường: Hắc Long
Bang: 500AnhEmHL
Hạng 26
Cấp:157
%:50945809
``TrumAfk
Class: Cung nam
Trường: Phượng Hoàng
Bang: themhanh
Hạng 27
Cấp:157
%:41775763
TracVuRjn
Class: Cung nam
Trường: Huyền Bí
Bang: themhanh
Hạng 28
Cấp:157
%:28941663
GameOver
Class: Cung nam
Trường: Huyền Bí
Bang: themhanh
Hạng 29
Cấp:157
%:27358199
zZMrLongZz
Class: Cung nam
Trường: Hắc Long
Bang: themhanh
Hạng 30
Cấp:157
%:19279487
Wiper
Class: Cung nam
Trường: Huyền Bí
Bang: themhanh
Chào mừng bạn đến với hệ thống Ran Online Việt Nam