Server : Online | Channel 1 : Online |
T.Đ.Nhập:
Top Bang Hội
Van_Hoa
Youtube
Lvl F
Tax (50%)
Members 72
Trading Hole
Top Cao Thủ
PK
Hạng 1
Cấp:167
%:632630890
-=Ku-Nhi=-
Class: Cung nam
Trường: Phượng Hoàng
Bang: Không
Hạng 2
Cấp:167
%:523520377
-`123
Class: Kiếm nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: Không
Hạng 3
Cấp:167
%:411191950
Zz-KooK-zZ
Class: Pháp sư nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: Không
Hạng 4
Cấp:167
%:405134082
_QQ_
Class: Quyền nữ
Trường: Hắc Long
Bang: Không
Hạng 5
Cấp:157
%:344105403
-`Vip-`
Class: Kiếm nữ
Trường: Phượng Hoàng
Bang: Không
Hạng 6
Cấp:167
%:318048953
Kenkaka
Class: Cung nam
Trường: Huyền Bí
Bang: Không
Hạng 7
Cấp:167
%:311111895
`NoName
Class: Kiếm nam
Trường: Hắc Long
Bang: Không
Hạng 8
Cấp:167
%:288603134
-=-Sting9x-=-
Class: Kiếm nam
Trường: Phượng Hoàng
Bang: HANHTOI
Hạng 9
Cấp:167
%:246114291
ThichChich
Class: Kiếm nam
Trường: Phượng Hoàng
Bang: themhanh
Hạng 10
Cấp:167
%:235287842
Yoshinoya
Class: Kiếm nam
Trường: Huyền Bí
Bang: themhanh
Hạng 11
Cấp:167
%:230736077
`-Sohans`
Class: Quyền nữ
Trường: Hắc Long
Bang: themhanh
Hạng 12
Cấp:167
%:227627072
__-=Song-Nhi=-__
Class: Pháp sư nữ
Trường: Phượng Hoàng
Bang: themhanh
Hạng 13
Cấp:167
%:227619002
CUNG-THU
Class: Cung nam
Trường: Huyền Bí
Bang: Van_Hoa
Hạng 14
Cấp:167
%:226847450
-I-_Mr_Pham_-I-
Class: Kiếm nam
Trường: Phượng Hoàng
Bang: themhanh
Hạng 15
Cấp:167
%:226847450
W800iiiiiiiiiiii
Class: Cung nữ
Trường: Phượng Hoàng
Bang: themhanh
Hạng 16
Cấp:167
%:226659545
NguoiCanhTime
Class: Quyền nam
Trường: Phượng Hoàng
Bang: themhanh
Hạng 17
Cấp:157
%:225635806
-`ChoCoPie
Class: Kiếm nữ
Trường: Hắc Long
Bang: 500AnhEmHL
Hạng 18
Cấp:167
%:225236837
DM-AD
Class: Quyền nam
Trường: Huyền Bí
Bang: Van_Hoa
Hạng 19
Cấp:167
%:224863904
_PBI_
Class: Kiếm nam
Trường: Huyền Bí
Bang: Van_Hoa
Hạng 20
Cấp:167
%:224196077
-Jenny`__
Class: Kiếm nam
Trường: Huyền Bí
Bang: Van_Hoa
Hạng 21
Cấp:167
%:223669559
-=The_Shy=-
Class: Kiếm nữ
Trường: Phượng Hoàng
Bang: HANHTOI
Hạng 22
Cấp:167
%:223285331
QuyenThu_No1
Class: Quyền nam
Trường: Hắc Long
Bang: themhanh
Hạng 23
Cấp:167
%:223108427
___Boxer___
Class: Quyền nữ
Trường: Phượng Hoàng
Bang: themhanh
Hạng 24
Cấp:167
%:223090127
tinhttinh_2th
Class: Kiếm nữ
Trường: Hắc Long
Bang: themhanh
Hạng 25
Cấp:167
%:223036277
Zamdaika
Class: Kiếm nam
Trường: Huyền Bí
Bang: themhanh
Hạng 26
Cấp:167
%:223026077
ChungLeDe2018
Class: Kiếm nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: themhanh
Hạng 27
Cấp:167
%:223026077
-`Xie-I
Class: Kiếm nam
Trường: Hắc Long
Bang: themhanh
Hạng 28
Cấp:167
%:223026077
_Jin_
Class: Quyền nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: themhanh
Hạng 29
Cấp:167
%:223026077
_-_-_-_-
Class: Quyền nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: Doan-Ket
Hạng 30
Cấp:167
%:223026077
Roronoa-Zoro
Class: Cung nữ
Trường: Huyền Bí
Bang: Doan-Ket
Chào mừng bạn đến với hệ thống Ran Online Việt Nam